beriltizamlah kamu wahai seorang Muslim!

Bismillahirrahmanirrahiim.

Di entri sebelum ini saya pernah menulis tentang tsabat. Kali ini, saya ingin menulis pula tentang iltizam yang lebih kurang sahaja maksudnya. Iltizam bermaksud komitmen diri. 

   
Iltizam sangat dituntut terhadap seorang muslim, apatah lagi seorang daie yang bergerak. Namun iltizam khusus buat para dua’t iaitu iltizam biljamaah akan saya tulis di entri lain inshaAllah. Iltizam yang akan dibincangkan kali ini adalah iltizam bissyari’ah.

Iltizam juga sama perihalnya seperti iman. Pertama, tempatnya di dalam hati. Kedua, bersifat yaazid dan yanqus (naik dan turun). Apatah lagi iltizam yang kerap kali yanqus, penting untuk digerakkan dan dibimbing serta sering perlu diingatkan. Iltizam yang dimiliki wajib dilandasi pengetahuan dan pemahaman terhadap Islam dengan mendalam sebagaimana digariskan oleh Imam as-syahid Hassan Al-Banna di dalam rukun baiah yang pertama iaitu al-fahmu.

Ibnu Al-Qayyim berkata: “Benarnya pemahaman dan baiknya tujuan merupakan nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada hamba-hamba-Nya. Bahkan, hamba tidak dikarunia nikmat yang lebih utama setelah nikmat Islam melebihi kedua nikmat tersebut. Dua nikmat itu merupakan dua kaki dan tulang punggung Islam. Dengan keduanya, hamba terhindar dari jalan-jalan orang-orang yang dimurkai (yaitu orang-orang yang buruk tujuannya), dan dari orang-orang yang sesat (yaitu orang-orang yang buruk pemahamannya), serta akan menjadi orang-orang yang diberi nikmat (yaitu orang-orang yang baik pemahaman dan tujuannya). Merekalah orang-orang yang terbimbing di jalan yang lurus, di mana kita semua diperintahkan memohon kepada Allah dalam setiap shalat agar dibimbing ke jalan mereka.

Benar pemahaman merupakan cahaya yang disemayamkan oleh Allah dalam hati hamba-Nya. Dengannya , ia dapat membezakan antara yang baik dan yang buruk; yang hak dan yang batil; petunjuk dan kesesatan penyimpangan dan kelurusan..” [A’alamul Muwaqqi’in; Ibnu Al-Qayyim: 1/187] 

Iltizam bissyari’ah meliputi lima pecahan kecil iaitu:

1. Al-aqidah as-sohihah (aqidah yang sahih)

2. Al-‘ibadah as-salimah (ibadah yang baik)

3. Al-akhlak al-hamidah (akhlak yang mulia)

4. Ad-dakwah wal jihaad (dakwah dan jihad)

5. As-syumul wa at-tawazun (sempurna dan seimbang)
1. AL-‘AQIDAH AS-SOHIHAH

Aqidah yang sahih sebagaimana dituntut dalam Islam adalah aqidah yang mampu melahirkan iman yang tidak ‘tidur’. Perasaan kebersamaan bersama Allah sentiasa hidup di dalam jiwanya dan menjadikan dia mudah untuk berpaut pada tali agama ini.

Aqidah yang sahih ini membuang segala berhala selain dari Tuhannya. Firman Allah yang berbunyi, “Dan sembahan kalian adalah sembahan Yang Maha Esa, tidak ada sembahan (yang berhak disembah) kecuali Dia, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang (2:163)

Dia mentajarrudkan dirinya dan benar-benar menjadikan dirinya sebagai seorang hamba kepada Allah melalui aqidah yang benar ini. Kemuncak kebenaran aqidah saat kembalinya kita kepada Allah untuk dihisab atas segala pertanggungjawaban yang telah diberikan kepada kita untuk melihat sejauh mana kita menjalankannya di dunia.
2. Al-‘ibadah as-salimah

Ibadah terbahagi kepada dua iaitu ibadah khusus dan umum. Ibadah khusus adalah solat, puasa, menunaikan haji dan apa jua ibadah yang khusus digariskan oleh syarak, manakala ibadah umum adalah apa jua amal soleh yang diniatkan kerana Allah.

Ibadah adalah cara seorang hamba itu mengikat diri kepada Tuhannya, malah Dia menuntut sebaik-baik amalan itu dikerjakan di dalam firmanNya: “Dialah yang telah menciptakan mati dan hidup(kamu) untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu, siapakah antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Kuasa (membalas amal kamu), lagi Maha Pengampun(bagi orang-orang yang bertaubat.”(67:2)

Nilai keikhlasan yang diberikan ke dalam setiap nilai ibadat tersebut mestilah diberi perhatian agar tidaklah sia-sia ibadah yang dikerjakan. Fudhayl bin Iyadh ada menyebut “Sesungguhnya amal yang benar tapi tidak dilakukan dengan ikhlas, tidak akan diterima Allah SWT. Begitu juga jika dilakukan dengan ikhlas tapi tidak dengan cara yang benar juga tidak diterima.”

Kehadiran jiwa dan jasad yang membawa kepada kesatuan rohani dan jasmani dalam proses “mengabdikan” diri kepada Allah akan memberikan khusyuk dan tawadhu’ kepada si pelaku.
(Buku Risalah Pemuda Muslim-Dr. Maszlee Malik)

Usul ketiga dari usul 20 yang disebut oleh Imam As-syahid Hassan Al-Banna:”Iman yang benar, ibadah yang sahih, dan mujahadah ialah cahaya serta kemanisan yang dicurahkan Allah SWT ke dalam hati sesiapa yang dikehendakinya…”

3. Al-akhlaq al-hamidah

Akhlak yang meliputi segala prinsip moral, etika dan nilai-nilai yang dipegang oleh seseorang dalam kehidupannya. Contoh tauladan kita Rasulullah SAW malah diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia diperlukan untuk menjamin keamanan dunia dan keharmonian hidup sesama manusia. 

Jangan kita sesekali kita lupa bahawa akhlak yang mulia adalah salah satu komponen penting dalam Islam sendiri. 

“Orang yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya (pada segi hukum agama), mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna.”(39:18)

Terkadang, kita lupa bahawa akhlak yang mulia mempengaruhi nilai agama yang ada pada diri kita dan seterusnya membuang tanggapan-tanggapan yang elok dari orang sekeliling kita apatah lagi buat diri kita selaku penggerak dakwah. Kita cepat benar melenting dan merasa marah dengan kejahilan dan kesedaran ummah ini. Sedarlah bahawa, tanpa akhlak yang mulia dakwah kita tidak akan diterima!

Interaksi dengan manusia juga dipengaruhi interaksi dengan Allah seperti yang diungkapkan oleh Said Hawwa:”At-ta’amul ma’al kholqi mu’allaq bit-ta’amul ma’al kholiq (hubungan dengan manusia terkait dengan hubungan dengan pencipta).”

4. Ad-dakwah wal jihaad

Seruan menjadi ummah terbaik harus dipenuhi dengan dua prasyarat penting yang mana secara tidak langsung menjadikan dakwah ini ibadah khusus buat para dua’t.

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (kerana kamu) menyuruh yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasiq.”(3:110)

Tanpa melengkapkan dua prasyarat ini, kita tidak akan mendapat taraf kemuliaan yang diberi oleh Allah. Malah, dakwah dan jihad inilah jalan penyelamat mengeluarkan manusia dari terus hanyut dalam kegelapan. Dakwah dan jihad kedua-duanya adalah dharurah basyariyyah(keperluan setiap manusia) yang menjadikan kita ibarat tin kosong atau bahan buangan dunia tanpa mengerjakan kedua-duanya.

Dakwah dan jihad juga adalah ma’ziratan ila rabbikum yang disebut di dalam surah Al-A’raf ayat 164:”Dan (ingatlah) ketika suatu ummat di antara mereka berkata,”Mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras?” Mereka menjawab,”Agar kami mempunyai alasan (lepas tanggungjawab) kepada Tuhanmu, dan agar mereka bertaqwa.”

Tanpa dakwah dan jihad kita tahu bahawa azab akan ditimpakan buat para dua’t yang membiarkan maksiat tumbuh melata di atas muka bumi ini.

5. As-syumul wat-tawazun

Kesempurnaan dan keseimbangan harus berganding bersama. Kita selaku muslim tidak memberatkan hal-hal dalam kehidupan dengan kadar yang berbeza-beza. Dan dalam setiap hal, kita cuba untuk menyempurnakan sebaiknya, bukan sekadar hangat-hangat tahi ayam.

Fiqh aulawiyaat(seni dalam mendahulukan mana yang lebih utama berbanding dengan sesuatu yang kurang utama dan tidak utama) mengajar kita untuk mendahulukan ibadah yang penting pada masa yang tepat, bukannya meletakkan sebarang urusan pada sebarang tempat dan masa. Penyusunan waktu juga diiringi penyusunan sesuatu urusan. 

Selagimana kita terikat dengan aulawiyaat yang betul, maka urusan kita akan seimbang dengan sendirinya. Antara keutamaan (aulawiyaat) yang telah digariskan oleh Dr. Yusuf al-Qardhawi:

1. Keutamaan kualiti berbanding kuantiti.

2. Keutamaan ilmu ke atas amal.

3. Keutamaan menghayati maqasid(objektif)

4. Keutamaan berijtihad berbanding bertaklid semata-mata.

5. Keutamaan menumpukan kepada perkara-perkara yang dipersetujui berbanding perkara-perkara yang tidak dipersetujui.

6. Keutamaan memudahkan dan meringankan berbanding menyusahkan dan membebankan.

7. Keutamaan mengislah diri individu sebelum mengislahkan kerajaan dan sistem.

8. Keutamaan tarbiyyah sebelum berjihad.

9. Keutamaan mendepani musuh-musuh Islam berbanding perselisihan sesama ummat Islam sendiri.

10. Keutamaan memerangi mungkar yang besar dan utama berbanding perkara-perkara cabang dan remeh.
Sekian,

mylittlepencil

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s