Islam seolah telah hilang rahmahnya

Bismillahirrahmanirrahiim.

Apa yang menimpa ummah Islam setelah sekian lama menggerakkan saya untuk menulis artikel ini. Kita dikerumuni musuh yang sedang kelaparan yang ingin menghancurkan dan melesapkan cahaya Islam di atas muka bumi ini.
Meskipun Allah telah berfirman bahawa agama ini tidak akan dapat dipadamkan kerana Dia sendiri yang menjaganya, tetap kita selaku ummat mendapat tempias sebuah kehancuran tersebut. Ummat Islam kini dihina, dipijak malah tidak kurang juga apabila kita menghinakan diri kita sendiri dalam kelekaan yang teramat pekat.
Kita kini sudah berani terang-terangan menghalalkan apa yang dilarang Allah dan mengharam apa yang disuruh Allah. Allah bukan lagi ilah dan rabb yang mempunyai pengaruh besar dalam segenap kehidupan kita. Nama Allah tidak lagi menggetarkan iman dan tawakkal kita kepadanya kerana terlalu lemahnya hati-hati kita semua!
Akhirnya, Islam ini hanya menjadi satu objek yang begitu asing seolah tiada rahmat agama ini dicipta Allah dan dilaksanakan di atas muka bumi ini. Walhal, Islam ini adalah cara hidup yang paling bermanfaat buat segenap lapisan makhluk di atas muka bumi ini. 
Kini, seolah semboyan kita “Ah, Islam ini agama yang penuh dengan mudharat.”
Sesungguhnya Islam kita ini adalah satu berita agung. Ia menyempurnakan perjalanan alam ini. Alam akan rosak binasa tanpanya. Oleh itu, ia mesti diwujudkan di alam kenyataan, dan jahiliyyah mesti dihapuskan bagi memastikan alam ini terus seimbang. Firman Allah: “Katakanlah, ianya berita besar. Kamu berpaling daripadanya.”(38:67)

Sesungguhnya berita besar ini datang merentasi kaum Quraisy di Mekah, bangsa Arab di Semenanjung Arab dan generasi yang sezaman dengan dakwah di bumi ini. Ia melampaui tempat dan masa yang tempat yang terbatas ini. Ia memberi kesan kepada seluruh masa depan manusia, sepanjang zaman, setiap benua dan mengolah masa depan kemanusiaan semenjak turun ke bumi hingga ke berlakunya akhirat…
(Muhammad Ahmad Ar Rasyid dalam kitabnya Al-Muntalaq)

Di dalam tafsir Ibnu Kathir, 
وما أرسلناك إِلا رحمة للعالمين
 “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmah bagi semesta alam” ( Al Anbiya’ : 107)
*dalil kepada rahmah umum

      1- Bagi orang yang beriman, Islam adalah petunjuk menuju syurga dan kebahagiaan abadi.
      2- Sedang bagi orang kafir, kehadiran Islam menunda siksaan mereka hingga setelah mati, dan melindunginya dari azab Allah di dunia sebagaimana yang menimpa umat-umat terdahulu.

Bukanlah bermaksud rahmat Islam itu tidak perlu disampaikan kepada mereka yang bukan Islam, malah dakwah ini mengajarkan kita untuk melakukan sedemikian. Kerana kita berpegang bahawa rahmah agama ini adalah untuk semua.

Sungguh, memang Allah yang Maha Menganugerahkan rahmah terbahagi kepada dua iaitu rahmah umum dan rahmah khusus. Rahmah umum tertakluk untuk semua manusia manakala rahmah khusus adalah bagi hambaNya yang beriman dan taat.

Dalil rahmah khusus: “Adapun orang-orang berIman kepada Allah dan berpegang teguh kepada (agama)-Nya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmah dan kurniaNya (syurga), dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepadaNya.”(4:175)

Rahmah Allah ini akan datang dalam pelbagai bentuk. Antaranya adalah:
1) Pengutusan para nabi dan rasul (S. Al-Anbiyâ’[21]: 107) serta kitab petunjuk (S. Luqmân [31]: 3). 
2) Penghindaran dari golongan orang-orang yang merugi (S. Al-Baqarah [2]: 64) 
3) Penghindaran dari azab (lihat misalnya S. Al-A‘râf [7]: 72; S. Hûd [11]: 58, 63, 66, 73, dan 94; serta S. An-Nûr [24]: 14)
4) Perlindungan dari godaan setan (S. An-Nisâ’ [4]: 83)
5) Perlindungan dari penyesatan oleh golongan orang-orang (kelompok) yang sesat (S. An-Nisâ’ [4]: 113)
6) Pemberian keistimewaan dan ilmu yang langsung dari sisi-Nya (S. Al-Kahf [18]: 65).

Dunia kini memperlihat ummat Islam kini telah kehilangan rahmah ini kerana rosaknya pembawaan agama ini di tangan penganutnya sendiri! Kita sendiri kehilangan sebuah paksi kehidupan.


Ustaz Hassan Al-Hudhaibi:”Jika matahari mempunyai  paksi dan graviti, bumi mempunyai paksi dan beredar di atas orbitnya, maka demikian jugalah manusia dengan agama ini. Apabila agama ini hilang dari manusia, akan pincanglah keseimbangan. Sesiapa yang berfikir dengan mendalam pasti dapat me,ihat lebih jauh dari itu. Dilihatnya alam ini mempunyai rekabentuk dan binaan yang indah. Agama ini adalah sebahagian darinya. Oleh itu, agama ini perlu diwakili oleh sekelmpok manuisa dalam mana-mana waktu dunia ini.”


Kita sendiri tidak merasa dan meyakini Islam ini dengan seluruh jiwa sehingga musuh mampu merobek rasa ‘izzah kepada Islam ini begitu sahaja. Kita dihinakan kerana kita sendiri menghinakan diri kita dengan celupan selain Islam.

Kehancuran yang melanda ummah kita sekarang adalah satu teguran dari Allah untuk kita memperbaiki diri sendiri dan mengubah orang lain. Jatuh bangunnya maruah agama ini terletak pada ummatnya.

Masih tidak terlambat lagi untuk kita kembali memartabatkan maruah agama ini ke tempat yang paling tinggi, gah dan gemilang. Kita harus belajar dari kehancuran yang melanda ini kerana islam ini adalah sebuah rahmah.

Satu kasih sayang yang diberikan oleh Allah untuk membantu kehidulan manusia seluruhnya. Kita mahukan suasana yang juga rahmah (sesama manusia penuh kasih sayang& bersikap akhlak mulia sesama manusia), malah rahmah inilah yang mempermudah dan memperkukuh dakwah untuk bertapak.

Kita mahukan juga seorang Muslim itu penuh dengan rahmah sebagaimana diutuskan Rasulullah SAW yang merupakah rahmah bagi Kaum Quraisy di Mekah ketika itu. Kita mahu setiap satu dari kader dakwah itu mampu untuk bekerja dan mengubah di mana sahaja dia berada. 

Daie penuh rahmah inilah ibarat angkatan kebenaran yang tidak akan pupus sebagaimana sabda Rasulullah SAW:”Sentiasa akan ada satu golongan dari umatku yang menegakkan kebenaran. Mereka tidak akan tergugat oleh sesiapapun yang menentang mereka sehingga datanglah hari kiamat dan mereka tetap di dalam keadaan mereka.”

  


Mari kita bersama kembalikan rahmah agama ini dengan cara:
1) Mengamalkan cara hidup Islam yang sebenar dengan syumul.
2) Berdakwah kepada seisi manusia dengan strategi yang berkesan.
3) Memperdalam dan menganalisis isu ummah serta fikirkan resolusi yang boleh dijalankan.


Sekian.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s