sebuah risalah pergerakan

Bismillah.

Sebuah risalah pergerakan untuk para muharrik dakwah sekalian!

Kita memulakan langkah bekerja di dalam dakwah ini dengan kefahaman dan kerelaan diri untuk ditarbiyyah. Kita disusun dan memberi pengorbanan semampu yang boleh seperti yang dituntut. Umat Islam secara keseluruhannya tidaklah memahami bahawa agama Islam ini perlukan sebuah pergerakan.

Agama dijadikan model dan bahan jualan, tetapi para penganutnya tetap berdiam diri tidak melakukan apa-apa perubahan seperti mana yang dituntut contoh seperti menjadikan Islam ini secara kaffah (sepenuhnya) dalam segenap urusan hidup, mencegah kemungkaran dan sebagainya. Jika hakikat sebuah pergerakan ini hanya berdiri berada dalam ritual-ritual ibadah semata, maka tidak layaklah kita sebenarnya untuk menjadi pengikut Rasulullah SAW dan para anbiya’ yang lain.

Mereka telah melalui jerih payah, diazab dan disiksa kerana menggerakkan sebuah agama yang bernama Islam! Sungguh, tauhid mereka bermuara di bahagian ketundukan dan penyembahan yang paling sempurna.

Para muharrik dakwah haruslah mengerti bahawa kita adalah masyarakat Islam yang lebih moden sepertimana yang dikatakan oleh Syed Qutb: ” Masyarakat Islam adalah masyarakat baru, masyarakat moden, dan masyarakat yang selalu bergerak dalam perjalanannya membebaskan manusia…semua manusia…di bumi…di seluruh bumi…dari ketundukan kepada selain Allah SWT, dan untuk mengangkat manusia ini dari kehinaan akibat tunduk kepada taghut-taghut, siapa pun juga taghut-taghut itu!”

Dakwah kita tidak akan bergerak subur jika kita hanya membiarkan keadaan masyarakat kita sekarang. Masyarakat jahiliyyah tempat kita hidup sekarang ini bukanlah satu tempat yang segar untuk kita benar-benar membumikan Islam secara sempurna, apatah lagi mengaplikasikan hukum-hakam Islami kerana sebuah pergerakan tidak akan bergerak tidak akan sekali-kali tumbuh dan bergerak di ruang hampa!

Islam tidak akan bergerak dengan sendirinya melainkan agama ini punyai para penggeraknya. Fiqh pergerakan haruslah difahami dengan baik. Fiqh ini tidaklah sama seperti fiqh yang dipelajari di dalam kelas kerana fiqh pergerakan ini menuntut seorang penggerak untuk bergerak terlebih dahulu.Dalam fiqh pergerakan inilah kita akan mula fahami tentang realiti dunia yang sebenar.

Ada tiga perkara yang diperlukan iaitu:

1) Manhaj yang benar : Al-Quran dan sunnah (terlebih dahulu diimani oleh penggerak itu sendiri)
2) Amal jamaie: orang yang sama kefahaman, sama arah tuju, sama cara kerjanya dengan kita (kita juga perlu mengetahui ciri-ciri amal jamaie yang baik)
3) Kenali jenis respon/jenis manusia  terhadap dakwah/apa yang dibawa

Menurut kami, telah tiba saatnya bagi daie-daie Islam untuk punya harga diri di jiwanya; mereka tidak boleh lagi menjadikannya sekadar pembantu situasi kondisi jahiliyyah, masyarakat jahiliyyah, dan kebutuhan jahiliyyah. Mereka harus mengatakan kepada manusia, terutama orang-orang yang meminta fatwa kepada mereka: “Kemarilah kalian, pertama-tama kepada Islam, lalu maklumatkan ketundukan kalian kepada hukum-hukumnya!” Atau dengan ungkapan lain: “Kemarilah kalian, pertama-tama masuklah ke agama Allah dan maklumatkan ketundukan kalian kepada Allah SWT semata dan persaksikan bahawa tidak ada Tuhan selain Allah menurut maknanya yang iman dan Islam tidak akan tegak berdiri melainkan dengannya. Iaitu, mengesakan Allah SWT dengan ketuhanannya di muka bumi seperti mengesakan-Nya dengan ketuhanannya di langit; menegaskan kekuasaan dan kepimpinan-Nya dalam kehidupan manusia secara keseluruhan, menjauhkan ketuhanan manusia atas manusia, iaitu dengan mengenyahkan kekuasaan manusia atas manusia dan hukum manusia atas manusia!’

 

Wahai penggerak dakwah sekalian!

Fiqh pergerakan ini membuktikan bahawa agama Allah ini tidak mahu sekadar dijadikan sandaran untuk mendapatkan pahala atau sebagai pembantu untuk membuktikan ketaatan kita kepada-Nya. Kita wajib memperkembang Islam dari satu fasa kepada satu fasa yang lain sebagaimana yang kita pelajari dalam maratib amal (tingkatan amal). Selama-lamanya, Islam bukanlah sekadar perlu berada dalam diri seorang individu Muslim tetapi perlu berdirinya masyarakat Islam dan sistemnya.

maratib amal
maratib amal

Inilah satu-satu jalannya, tidak akan ada jalan lain untuk mengubah manusia secara keseluruhan. Dakwah kita bukanlah sekadar lisan atau tulisan yang hanya berfungsi sebagai keterangan kerana ini semua hanyalah angan-angan yang kosong.

Dia tidak merelakan agama selain-Nya untuk manusia : “Barangsiapa mencari agama selain agama Islam,. maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” (3:85)

Sungguh, sebuah pergerakan ini adalah fitrah. Allah boleh sahaja mengubah fitrah dan memberi taklifan selain khalifah kepada hambaNya. Tetapi, dia menghendaki kita untuk berada dalam fitrah ini. Dia memberikan kita sebuah petunjuk dan cara hidup agar kita belajar dan bergerak. Fitrah manusia sebagai seorang penggerak ini adalah permanen, tidak terhapus, dan tidak boleh diganti oleh sesiapapun. Untuk merealisasikan manhaj-Nya dalam kehidupan manusia ini memerlukan usaha dari seorang manusia juga dalam batasan-batasan kemampuannya sampailah ke tingkatan kesempurnaan menurut kadar pengorbanan yang dicurahkannya, dalam batasan-batasan yang mempengaruhi kehidupan realitinya.

Sungguh, apabila kita mengakui hakikat ketuhanan-Nya, maka wajib juga kita ketahui bahawa bergerak dalam dakwah ini adalah hak-Nya dan tuntutan ketuhanan-Nya!

Manhaj ilahi yang dijabarkan Islam ini tidak akan terealisasi di muka bumi ini, di dunia manusia, hanya kerana ia turun dari sisi Allah; ia tidak akan terealisasi hanya dengan penyampaian dan pemberitahuannya kepada manysia; ia tidak akan terealisasi dengan pemaksaan Tuhan…Ia hanya akan terealisasi jika ia diemban oleh sekelompok manusia yang mengimaninya dengan keimanan yang sempurna; konsisten di jalannya-menurut kadar kemampuannya; menjadikannya tugas hidupnya dan puncak cita-citanya; berusaha keras merealisasikannya di hati orang lain dan dalam kehidupan praktisnya; dan berperang habis-habisan untuk cita-cita ini tanpa menyisakan sedikit pun usaha dan tenaga…ia memerangi kelemahan manusia, hawa nafsu manusia, dan ketidaktahuan manusia tentang dirinya dan tentang orang lain, serta memerangi orang-orang yang didorong oleh kelemahan, hawa nafsu, dan ketidaktahuan untuk menghalang-halangi manhaj ini akhirnya.

 

Tidaklah saya katakan para penggerak dakwah ini akan selalu menang atas hawa nafsunya sendiri, kadangkala ia juga mengalami kekalahan malah mungkin sahaja kekalahan itu lebih dahsyat berbanding manusia di sekelilingnya, tetapi ia tahu akan latihan dan metode-metode yang disediakan untuk menyucikan dirinya kembali. Dia akan cepat-cepat konsentrasi dan mengaplikasikan latihan tadi untuk membuktikan keterikatan dirinya terhadap tuhan-Nya serta tawakal kepada-Nya.

Dakwah inilah permulaan garisan gerakan yang menjamin hakikat iman berada di tempat yang paling tinggi dalam hati, ia mampu untuk melangkaui hati manusia yang lain, sehingga ia maju untuk mendapatkan pengalaman, ujian dan cubaan. Dalam gerakan inilah ia akan mengetahui siapa golongan manusia yang benar bersama dengannya dan rela untuk disusun.

Kisah ini telahpun berlaku sewaktu perang Uhud: “Dan apa yang menimpa kamu pada hari bertemunya dua pasukan, maka (kekalahan) itu adalah dengan izin (takdir) Allah, dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman. Dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik….” (3: 166-167)

Sejarah kita telah membuktikan bahawa sejarah bukanlah sekadar berdiri atas nama atau pengakuan sebagai seorang Muslim! Sesungguhnya, sejarah Islam adalah aplikasi Islam yang sebenarnya. Allah menyingkap satu demi satu kesalahan, menunjukkan kekurangan dan kelemahan, setelah itu Dia memaafkan kita ke atasnya. Inilah hakikat sebuah pergerakan!

Tarbiah-Islah-Ummah
Inilah moto kita.

Bangkitlah wahai para penggerak,
di mana kamu dihidupkan,
di situ jugalah berpijaknya dakwah.

Cita-cita besar ini,
bukan milik semata kita,
tetapi milik alam semuanya!

Bangkitlah dan bulatkan tekad,
kitalah pembukti hak syahadah.

sekian,
mylittlepencil

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s